Vilan AS i drift sedan November

Vilan A/S i Norge som ägs av Karl H Ström AB i Sverige implementerade iScala under 2018 med hjälp av oss på Need2Code.

Ett projekt som initierades under våren -18 och som färdigställdes under November med en GoLive. I projektet inkluderades även Palette faktura skanning system samt iScala service connect integration för att hantera internhandel mellan de 2 bolagen för att minimera manuella administrativa handpålägg. ett intressant projekt med bra automatiserade lösningar.

Vårt eget ledord, väx i verksamheten med iScala !