system_foto_grön
Våra tjänster

SYSTEM

Vi är specialister på Epicors affärssystem och för oss är det självklart att våra kunder ska nyttja systemet på bästa sätt för att skapa affärsnytta och driva effektiva processer. Förutom att vi har funktionell expertis kan vi också teknologin bakom applikationen och kan därför erbjuda tjänster inom båda dessa områden. Inom affärsområdet system erbjuder vi också hållbara plattform-slösningar i molnet.

Våra applikationskonsulter jobbar alltid med verksamhetsnytta och användarvänlighet som första prioritet i våra uppdrag, vi tror på att affärssystemet ska nyttjas fullt ut och vill skapa mervärde för användarna och verksamheten. Vår kompetens täcker samtliga funktionella områden som finns inom Epicors affärssystem; Finans, Supply Chain, Service och Kontrakt, Projekthantering och Produktion.

Vi har även den tekniska komptensen runt affärssystemet och erbjuder tjänster som exempelvis teknisk installation, uppgradering, konfigurering av hårdvara, automatisering av underhållsprocesser och optimering av prestanda och databaser.

Vill du ta nästa steg och flytta hela eller delar av den tekniska infrastrukturen inom ditt företag till molnet så kan vi erbjuda en hållbar lösning som ger flexibilitet, tillgänglighet och skalbarhet. Dessutom till rimliga och förutsägbara kostnader.

system_illu
integrationbild_n2c_1_gul

INTEGRATION

Integrationslösningar skapar mervärde i form av effektiva och transparenta processer, korta ledtider och reducerade kostnader. Vi hjälper dig att integrera dina IT system och informationsflöden med interna och externa partners för att eliminera flaskhalsar och skapa vattentäta affärsprocesser. 

Vi utvecklar de flesta av våra integrationslösningar i Epicor Service Connect som är en modern integrationsplattform som finns både för Epicor iScala och Epicor ERP. Den visuella designen i plattformen gör det enkelt att skapa säkra arbetsflöden samt automatisera och schemalägga uppgifter och processer. Vi skapar lösningar så att verksamheten får tid att jobba med mer värdeskapande aktiviteter istället för repetitiva uppgifter.

Arkitekturen är viktig för oss och därför tänker vi alltid att våra integrationslösningar ska vara hållbara och dynamiska med full spårbarhet och synlighet. Vi vet att verksamheten förändras och det ska vara enkelt att anpassa lösningarna till nya krav.
 

integration__ill
utvecklingbild_3blågrå

UTVECKLING

Teknologi öppnar för möjligheter till digitalisering, innovation och till att snabbt kunna göra verksamheten konkurrenskraftig på marknaden. Tekonologin gör det också möjligt att utnyttja tillgänglig information med hjälp av verktyg som t ex smarta applikationer och tjänster. Våra kunder använder lösningar från Need2Code varje dag.

En app eller anpassat formulär kan vara en genväg för ditt företags anpassning till digitalisering. Det kan vara enklare än du tror att hitta användningsområden som skulle göra vardagen enklare och höja produktiviteten. 
 
Vi erbjuder utveckling av Windowsapplikationer, Windowstjänster, Webtjänster och Webapplikationer. Våra lösningar utvecklas med hjälp av modern teknologi på Microsofts plattform och kan integreras med Epicor plattformen eller fungera som egna applikationer på plattformar som Windows Forms, Windows Web Server eller Windows Mobile.  

Inom affärsområdet utveckling erbjuder vi också tjänster inom BI (Business Intelligence). Vi utvecklar rapporter och lösningar i verktyg som Crystal Reports, MS SQL Reporting Services och EPM Performance Canvas.

utveckli_illu_2
KOntakt

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Vi diskuterar gärna ditt nästa projekt! Fyll i formuläret eller ring 08 650 05 08.