Epicor ICE – Business Architecture

Få större visibilitet över hur verksamheten går just nu  Epicor ICE introducerades för iScala redan i version 3.0, men vi tycker inte att den här innovativa plattformen har fått den genomslagskraft den förtjänar.   Funktionerna i ICE  öppnar upp för nya möjligheter kring arbetssätt, analys, flexibilitet, mobilitet.  Epicor ICE (Internet Component Environment) fungerar som en anslutare och applikationsbyggare till Epicors affärssystem. Plattformen har en integrerad affärsarkitektur med teknolgier och komponenter av högsta klass.  Läs mer om några av komponenterna här:   Business Activity Queries (BAQs) är ett verktyg […]

LÄS