Med Need2Codes lösningar för inläsning av betalningsfiler blir det enklare att hantera betalningarna. Du sparar tid eftersom du direkt får information om vilka fakturor som kräver manuell hantering p g a exempelvis felaktiga referenser i inläsningsfilen, och behöver inte söka efter dessa själv. De fakturor som går att matcha uppdateras direkt till kundreskontran. N2C Payment Files ger en smidigare och mer effektiv process av inläsning av kundbetalningar till ditt affärssystem.

Payment Files är lätt att installera och konfigurera och är redo att användas tillsammans med ditt iScala-system.

Funktionsjämförelse Payment Files vs Epicor iScala

FunktionPayment filesiScala 2.3 SR3iScala 3.0iScala 3.1iScala 3.2iScala 3.3
Inläsning matchning kundfakturor Bankgiro formatJaNejNejNejNejNej
Inläsning matchning kundfakturor TotalIN formatJaNejNejNejNejNej
Inläsning matchning kundfakturor Nordea referensbetalningar formatJaNejNejNejNejNej
Inläsning matchning kundfakturor CAMT XML SEB formatJaNejJa *Ja *Ja *Ja *
Inläsning matchning kundfakturor CAMT XML Handelsbanken formatJaNejJa *Ja *Ja *Ja *
Inläsning matchning kundfakturor Bankgiro Autogiro formatJaNejNejNejNejNej
Skapa fil med Bankgiro Autogiro betalningsupdragJaNejNejNejNejNej
Export matchade fakturor till ExceelJaNejNejNejNejNej
Vändning av fel inläst filJaNejNejNejNejNej
Sökfunktion för ej matchade fakturorJaNejNejNejNejNej

* Kräver konsultinsats

 

Payment Files för iScala Business Server 19 900 SEK

Förkrav

Epicor Service Connect
Microsoft Office 2007 eller senare
Microsoft Windows 7 eller senare
Payment Files för iScala Enterprise Server 59 700 SEK

Förkrav

Epicor Service Connect
Microsoft Office 2007 eller senare
Microsoft Windows 7 eller senare

Underhållsavtal Köp till ett underhållsavtal och håll din produkt uppdaterad

För att vi ska kunna vidareutveckla produkten och lägga till funktionalitet som du och andra kunder önskar så behöver vi ta ut en underhållsavgift. Avgiften betalas årsvis och ger dig som kund en alltid uppdaterad version av Price Admin Tool.

Den största delen av underhållsavgiften går till underhåll och vidareutveckling av produkten.

Underhållsavtal 3 995 SEK

Årsavgift

Fri tillgång till nya versioner
Möjlighet att påverka nya funktioner

Jag är intresserad!