Certex OY – Finland köper Palette integration

Certex OY köper vår integrationslösning mellan iScala och Palette fakturaskanning system.