Need2Grow

Är ett koncept som bygger på affärssystemet Epicor iScala. När du väljer att implementera Need2Grow får du ett heltäckande och skalbart affärssystem som stödjer affärsprocesser inom försäljning, inköp, finans, lager och logistik. Fördelen är att du kan börja enkelt i liten skala och utöka vartefter med mer funktionalitet i takt med att verksamheten växer. Du får dessutom en snabb avkastning på din investering. I konceptet finns också erbjudande om en modern teknisk plattform som säkrar driften för framtiden, och som gör det enkelt att integrera med andra system.

Fördelar

Snabb implementation som minskar kostnad och tid för införande.

Mallbolag som är konfigurerat för ett svenskt legalt bolag följer med installationen av Epicor iScala.

Låg investeringskostnad.

Enkelt att komma igång, börja nyttja systemet direkt efter installation.

Passar små och medelstora företag samt många olika typer av verksamheter.

Dokumentmallar på svenska och engelska klara att användas.

Importmallar i Excel-format för kunder, leverantörer och artiklar som gör det snabbt och enkelt att migrera master data.

Färdigt paket med utbildningsmaterial.

Kontroll på kostnad för implementation och uppgraderingar.

Modern teknisk plattform i molnet, säker drift och automatiska uppdateringar av systemet gör att du som kund alltid kör senaste versionen av iScala.

Mallen

Grundutbudet med Sales Management, Supply Chain Management och Financial Management i Epicor iScala räcker långt. Den förkonfigurerade mallen gör det enkelt och smidigt att komma igång och är ett erbjudande om en enklare och smidigare implementationsmodell att införa ett heltäckande affärssystem.
Ett modellbolag följer med som inkluderar uppsättning av ett svensk legalt bolag. Parametersättningen är gjord utifrån ett baskoncept med det som behövs för att kunna köra de vanligaste affärsprocesserna inom försäljning, inköp, lager och finans. Samtliga moduler är förkonfigurerade och klara att börja användas. Dokumentmallar på engelska och svenska för de vanligaste affärsdokumenten. Färdiga importmallar i Excel-format finns för att enkelt och snabbt kunna migrera masterdata. Under implementationen erbjuder Need2Code utbildning utifrån ett färdigt paket.

Sales Management

Med iScalas orderhantering får du en flexibel och agil lösning som stödjer en försäljningscykel som består av flera olika värdeskapande aktiviteter, som var och en kan vara unik beroende på de försäljningsaktiviteter som din organistation behöver utföra.

Offerter och säljorder

Enkel konvertering från offert till order

Obegränsat antal offerter per kund

Direktregistrering av säljorder i anpassat formulär

Försäljning av lagerföda varor eller serviceartiklar

Försäljning i olika valutor

Leverans till kundens önskade adress

Integrerad med inköpsoder via Drop shipment funktionalitet

Översikt över tillgängligt lagersaldo

Kan mjuk och hårdallokera varor på försäljningsorder

Flexibel hantering av noteringar och fritextrader för ordern eller orderrader

Integrerad mot lagerredovisning för full spårparhet av utleveranser

Returer

Registrera returer med orsak och RMA-nummer.

Referens till orginalorder och originalfaktura.

Integrerad med lagerredovisning för att spåra returnerade varor

Priser och rabatter

Prislistor som också kan användas för kampanjer

Prislistor kan vara kundunika

Rabatt på ordervärde

Rabatt på ordervärde under specifik period

Rabatt per produktgrupp

Volymbaserade priser och rabatter

Kreditkontroll

Varning vid orderregistrering om kunden överskridit kreditgräns

Kreditgranskning innan utskrift av plocklista

Fungerar även för säljorder i olika valutor

Plock och leverans

Plockning och lageruttag i anpassat formulär

Dokumentmall för följesedel (går att utöka med fler format)

 

Fakturering

Fakturering i valfri valuta, kan vara annan än orderns valuta.

Automatisk beräkning av moms

Stöd för samlingsfakturering av flera olika order/ leveranser

 

Historik och statistik

Detaljer om hela orderns livscykel

Datum, kvantitet, produkt (artikel), värde etc

offererad, levererad och fakturerad

Återutskrift av försäljningsdokument, t ex faktura

Export till prognos eller S&OP system

Supply Chain Management

I iScalas Supply Chain Management svit ingår funktionalitet som ger möjlighet att koordinera akvititeter med dina kunder och leverantörer. Dessa systemfunktioner gör det möjligt att koppla ihop de transaktioner som du har med dina affärspartners och få effektivare processer. Samtidigt får du ökad synlighet genom hela försörjnings- och värdekedjan.

Inköp

Inköpsrekvisitioner

Direktregistrering av inköpsorder i anpassat formulär

Integrerad med säljorder via Drop shipment funktionalitet

Inköp i olika valutor

Leverans till eget lager eller alternativa leveransadresser

Flexibel hantering av noteringar och fritextrader för ordern eller orderrader

Integrerad med lagerredovisning för full spårbarhet av inleveranser

Leverantörsunika priser och rabatter

Inköpsstatistik och historik

Returer till leverantörer inkl. retursedel

Lager

Registrering och underhåll av artiklar (material och produkter)

Obegränsat antal lagerställen som kan användas för olika behov

Lagervärdering per bolag, lagerställe alt. artikelnivå

Obegränsat antal hyllplatser

Möjlighet till batchhantering för full spårbarhet av lagertransaktioner

Kvalitetskontroll

Serienummerhantering

Prognoser

Lagerplanering / Nettobehovsberäkning

Lagerflyttar

Inventering

Statistik, t. ex. ABC-analys

Integration med bokföring/redovisning

Financial Management

iScala Financials tillhandahåller en integrerad uppsättning av modulerna Bokföring/Redovisning, Kundreskontra och Leverantörsreskontra och Anläggningstillgångar. De olika delsystemen är nyckelkomponenter för att bygga ett integrerat transaktionshanteringssystem som säkerställer dataintegritet för analys och uppföljning av finansiell information.

Bokföring/Redovisning

Behandlar alla bokföringstransaktioner som skapas från delsystemen samt direktregistreringar som görs i bokföringsmodulen.

Registrering och underåll av kontoplan och finansiella dimensioner.

Summeringsnivåer.

Valutaregister för obegränsat antal valutor.

Valutakonton.

Omvärderingar av valutakonton.

Automatkonteringstabeller (AAS) för att automatisera bokningar från delsystemen.

Allokereringar (direkta eller sammansatta periodiska).

Moms inkl. momsrapportering

Konsolidering av finansiell data till konsolideringsbolag.

Finansiell rapportering – standardrapporter för att hantera den legala redovisningen.

Bokslutssimuleringar och bokföringsår upp till 18 perioder

Leverantörsreskontra

Registrering och underhåll av leverantörsinformation

Hantering av omkostnadsfakturor, matchning av faktura mot inköpsorder

Ingående moms samt momsrapporter

Skapa betalningsförslag med flexibla urval, möjlighet att arbeta med flera förslag samtidigt

Automatiska betalningar i olika elektroniska format, t. ex. SEPA

Separat betalningsreskontra för detaljerad avstämning av betalningar

Rapporter och uppföljning

Omvärdering av fakturor i utländsk valuta

 

Kundreskontra

Registrering och underhåll av kundinformation.

Hantering av fakturor och kundinbetalningar.

Förskottsfakturor och förskottsbetalningar.

Utgående moms samt momsrapporter.

Rutiner för kreditkontroll genom att använda kreditgränser, leveransstopp, påminnelser och räntefakturering • Rapporter och uppföljning.

Omvärdering av fakturor i utländsk valuta.

Anläggningstillgångar

Basfunktioner som stödjer enklare hantering av anläggningstillgångar inkl. inköp, och avskrivningar

Möjlighet att koppla på utökad funktionalitet för mer omfattande hantering av anläggningstillgångar finns vid behov

Teknisk Plattform

Need2Code erbjuder två alternativ för den tekniska plattformen:

  • Det traditionella sättet med att ha servrar inom företagets väggar, så kallad on-premise.
  • Alternativt kan du ta steget och flytta ut delar av din plattform till en molntjänst, åtkomlig via en krypterad kanal.

För det molnbaserade alternativet kan Need2Code erbjuda lösningar baserade på både Microsofts- och Citrix plattformar. Det åstadkommer vi genom ett partnerskap med en av Sveriges största leverantörer inom molninfrastruktur.

Användare ansluter till molntjänsten över en SSL/TLS-krypterad tunnel för åtkomst till sina resurser i den virtuella infrastrukturen. Need2Code ansvarar för hela delen som omfattas av datacenterblocket.


Användarupplevelsen kan skräddarsys efter specifika behov. Till exempel kan du välja att få ett fullstort fjärrskrivbord att använda som en mobil arbetsplats, eller så kan du få möjlighet att starta specifika applikationer via en personligt anpassad webbportal. Som kund behöver du inte bry dig om saker som hantering och underhåll av operativsystem, SQL-server och säkerhetsfunktioner.

Uppkopplingen mot en resurs i molnet görs smidigt och krypterat med anpassad programvara för Microsoft respektive Citrix. För att kunna testa nya versioner av applikationer på ett säkert sätt går det att välja till en modell med så kallad image-hantering. Då görs uppdateringen på en kopia av produktionsmiljön där tester körs, utan att riskera oplanerade avbrott i produktionsmiljön.

 

2019-11-13_10-54-34

Kontaktinformation

För mer information om Need2Grow kontakta

Thomas Albertsson

073 519 10 30

thomas@need2code.se

 

Ladda ner produktblad i PDF format.