Belid köper Integrationslösning mellan iScala och Mediusflow av Need2Code

Belid kopplar ihop Mediusflow och iScala med vår koppling i ESC plattformen till iScala. Belid är iScala användare sedan många år tillbaka.

Projektet är startat och väntas slutföras under kvartal 4

 

läs mer om Belid