AxInter- Utökar sin Palette lösning

Axel Johnson International utökar sin Palette implementation genom att ansluta Certex UK, Även här väljer man att gå vidare med vår Palette integrations lösning genom Epicor Service Connect.

 

Läs mer om Epicor 

Läs mer om Palette