AssaAbloy utökar sin iScala park med att implementera iScala i Frankrike.