System

Inom området System erbjuder vi konsulttjänster kring affärssystemen Epicor iScala och Epicor ERP samt tillhörande teknik. Vi arbetar med alla delar inom BI, finans, logistik, produktion och eftermarknad (service och kontrakt). Vi arbetar med med ett helhetperspektiv på process, system och teknik för att nå effektiva lösningar som ger snabb ROI.

Det här är några saker vi jobbar med inom området system:

Affärssystem

 • Analys, t ex förstudie
 • Kravfångst och mappning av funktioner
 • Lösningsdesign
 • Affärsprocesser och effektivisering
 • Implementation
 • Användarutbildning
 • Konfiguration
 • Förvaltning och vidareutveckling
 • System support iScala (Överför din support från Epicor till Need2Code utan extra kostnad)

Teknik

 • Implementation
 • Uppgraderingar
 • Konfigurering av hårdvara
 • Optimering av prestanda
 • Automatisering av underhållsprocesser
 • Databaser och datamigrering

Integration

De flesta företag har idag behov av att automatisera sina affärsprocesser genom integration mellan olika system. Det gäller oftast alla delar av organisationen.

Våra integrationskonsulter utvecklar integrationer med det kraftfulla verktyget Epicor Service Connect. Vi kan leverera enkla men skräddarsydda lösningar för det mindre företaget eller större mer komplexa lösningar för globala organisationer. Oavsett vilket, ingår alltid följande tänk i vår leverans:

 

 • Effektivisering
 • Lösningar
 • Automatisering
 • Förenkling
 • Skräddarsytt
 • Flexibilitet

Utveckling

Affärssystemet är en standardprodukt som oftast täcker alla krav på funktionalitet ett företag behöver för att hantera sin verksamhet. När det finns behov av mer specifika lösningar eller applikationer så kan vi hjälpa dig. Need2Code har lång erfarenhet av lösningsdesign och utveckling och ser till att lösningarna blir långsiktiga.

Inom området utveckling handlar det inte bara om att täcka glapp i viss funktionalitet utan även om vidareutveckling. Det handlar helt enkelt om ännu bättre och ännu mer effektivt. Vi tänker att ingenting är omöjligt, det handlar om att hitta enkla och smarta lösningar. En investering som ofta lönar sig i ett långt perspektiv.

Vi erbjuder utveckling inom:

 • Windowsapplikationer
 • Windowstjänster
 • Webbtjänster
 • Webbapplikationer
 • BI lösningar med verktyg som SAP Crystal Reports, MS SQL Reporting Services och EPM Performance Canvas