Need2Code har utvecklat ett antal skräddarsydda produktlösningar för att täcka olika verksamheters specifika behov inom olika områden.

Vi demonstrerar gärna produkterna, direkt i systemet för att visa vad de går för. Hör av dig för demo eller med frågor till info@need2code.se eller ring oss på 08-650 05 08!

Supply Chain Management

N2C Transport System

Enkel och effektiv webbapplikation som ger en koppling mellan Unifaun och iScala. Tjäna tid genom enklare hantering av varje försändelse – slipp handstansning på Unifaunonline och utskrifter av order för att se bra. Slipp underhåll av kundregister i flera system och återanvänd information som redan finns – minskad risk för fel.

N2C Transport System är en webbaserad applikation mellan iScala och Unifaun. I N2C Transport System hämtas alla ordrar där ett lageruttag har skett. Klicka på en order i listan och all fraktinformation från iScala visas. Redigera information, byt fraktbolag, fraktsätt eller leveransvillkor mm.

Lägg till information om pakets eller pallars storlek, vikt och innehåll. N2C Transport System har även enkel funktionalitet för sampackning av ordrar som har samma leveransadress.

N2C Transport System gör en kontroll att alla fält är ifyllda som krävs för att Unifaun ska godkänna XML-filen.

Fraktdokument och etiketter skrivs ut när filen godkänts av Unifaun.

Sändningsnummer hämtas automatiskt tillbaka till iScala för spårbarhet.

Alla filer som skickats sparas lokalt och alla filer som Unifaun tagit emot sparas hos Unifaun.

N2C Transport System använder standard i iScala och bygger på snabbsökningar och information i UDDB:er, extra fält, vilket gör N2C Transport System enkelt att anpassa och underhålla.

Pris: 25.000 SEK per bolag. Enterprise-licens kostar 100.000 SEK för obegränsat antal bolag inom samma koncern.

Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR2 eller senare samt Epicor Service Connect.

 

Boka demo

N2C Price Admin Tool

N2C Price Admin Tool gör det lätt att arbeta med kund- och leverantörsunika artikelpriser.

Du behöver bara exportera kund eller leverantörsunika priser till Microsoft Excel och bearbeta uppgifterna, för att sedan importera tillbaka informationen till affärssystemet. Applikationen förenklar och säkrar din prissättning.

Applikationen har även stöd för:

 • Hantering av nya artiklar som ska registreras mot kund/leverantör.
 • Kommande kampanjpriser med giltighetsperiod.
 • Använd Epicor Service Connect för att uppdatera inneliggande kundorder med nya kundpriser.
 • Enkel hantering för uppdatering av kund/leverantörens artikelnummer, beskrivning och anmärkning.

Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR2 eller senare.

Tillval: Epicor Service Connect, SalesOrderIn för uppdatering av befintlig kundorderstock. StockItemIn för uppdatering av inköpspris och kalkylkostnad på artiklar. Microsoft Excel 2007 eller senare.

Boka demo

N2C WMS Suite Pineapple Warehouse

N2C WMS Suite är en produktserie som består av olika lösningar för avancerad lagerstyrning, där automatiserade processer står i fokus för smidig och effektiv hantering av materialflödet.

NYHET – köp till N2C Transport System för smidig fraktbokning hos Unifaun som en integrerad del i Pineapple!

Pineapple Warehouse är en mobil applikation som förenklar processerna på lagret, och är fullt integrerad med Epicor iScala. Applikationen följer affärssystemets logik för hantering av batchartiklar. Alla transaktioner sker i realtid och med komplett spårbarhet.

Det enkla gränssnittet ger användarna precis den informationsmängd de behöver för att snabbt och smidigt hantera materialet. Inbyggda kontroller vid streckkodsläsning minimerar risken för fel.

Varje artikel på rätt plats genom smidiga frågebilder som visar artikelns standardplats och var den finns lagrad. Utskrift av etiketter och följesedlar direkt från applikationen.

Baspaketet innehåller funktionalitet för de vanligaste processerna på lagret:

 • Godsmottagning
 • Förflyttningar
 • Inventering
 • Plock och utleverans

 Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR3 eller senare samt Epicor Service Connect.

Boka demo

Finance

N2C Payment Files

Vill du ha en smidigare och mer effektiv process för inläsning av kundbetalningar till affärssystemet?

Med Need2Codes lösningar för inläsning av betalningsfiler blir det enklare att hantera betalningarna. Du spar tid eftersom du direkt får information om vilka fakturor som kräver manuell hantering p g a exempelvis felaktiga referenser i inläsningsfilen, och behöver inte söka efter dessa själv. De fakturor som går att matcha uppdateras direkt till kundreskontran.

Smidig och enkel inläsning av BG Max filer:

 • Validering av kundnummer och fakturanummer och matchning av betalning mot fakturabeloppet.
 • De betalningar som går att matcha uppdateras direkt i kundreskontran.
 • Betalningar som inte kan matchas, felmarkeras i ett formulär.
 • Eventuella felaktiga referenser i filen går att plocka bort i formuläret innan inläsning.
 • Betalningarna läses in automatiskt via Epicor Service Connect.

N2C Payment files inkluderar lösningar för filformaten, BG Max, Total IN, Payex och Autogiro.

Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR0 eller senare samt Epicor Service Connect (CustomerPaymentIn).
Boka demo

System and integration

N2C Integration Palette och iScala

Need2Codes integration mellan Palette och iScala har kontinuerligt utvecklats under flera år och är idag välbeprövad. All information flyttas automatiskt och direkt i bägge riktningar mellan systemen. Ingen manuell triggning behövs.

Fungerar lika bra med serverinstallationen som med Palettes molntjänst. Integrationen jobbar i första hand med Webservice-teknik så man kan med fördel jobba med online-lösningar.

Integrationen stödjer:

Till iScala

 • Ankomstbokning och definitivbokning av omkostnadsfakturor
 • Ankomstbokning och definitivbokning av inköpsorderfakturor
 • Tillåter även periodisering av fakturor

Från iScala

 • Leverantörsinformation
 • Konto- och konteringsdimensioner
 • Konteringssamband
 • Inköpsorder och inleveranser (för fakturamatchning)
 • Valutor
 • Momskoder (även norsk moms)
 • Leverantörsbetalningar
 • m.m.

Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR2 eller senare

Boka Demo

 

N2C EDIFACT Converter

Har du kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners som använder EDIFACT som standard i sina elektroniska meddelanden? Har du behov av en integrationslösning som stödjer kommunikation med EDIFACT standard?

Med Need2Codes EDIFACT Converter får du en färdig och komplett integrationslösning där informationen mappas från EDIFact till XML format (eller vice versa) och enkelt kan mappas i workflow editorn. Du behöver ingen extern programvara för att översätta EDIFACT formatet till XML, utan kommunikationen sker direkt mellan ditt affärssystem och det system du ska utbyta information med.

Need2Code EDIFACT Converter finns för hela leveranskedjan (EDI fakturaflöde). Från prognos och order till bekräftelse, leverans och faktura.

Färdig och komplett integrationslösning:

 • Konverteraren tillverkar en XML fil som kan användas för vidare tranformering till Epicors affärssystem.
 • Du kan göra din beställning per konverterare för obegränsat antal företag

Systemkrav: Epicor iScala 2.3 SR2 eller senare

Epicor Service Connect

Boka demo