Våra konsulter har gemensamt över 100 års erfarenhet av att jobba med Epicors affärssystem, integrationer och systemutveckling i våra uppdragsgivares verksamheter.

För att bli riktigt duktig på att skapa effektiva processer och utnyttja den fulla potentialen i affärssystem krävs engagemang och en vilja att verkligen förstå våra uppdragsgivares verksamheter, och det har vi. Våra konsulter kan våra uppdragsgivares verksamheter och har specialistkunskaper inom finans, logistik, produktion (MPS), eftermarknad och BI.

Need2Code är en av Epicor Softwares viktigaste partners i Epicor iScala, Epicor ERP och Service Connect. Partnerskapet innebär att vi får tidig tillgång produktreleaser och utbildningar. Alla våra konsulter har dessutom genomgått utbildning i Epicors implementationsmodell Signature.

Ett stort engagemang att skapa affärsnytta kännetecknar alla våra medarbetare. Hos oss finns applikationskonsulter, integrationskonsulter, systemkonsulter, processkonsulter och utvecklare som alla skapar effektiva processer med stöd av Epicor iScala och Epicor ERP och när det behövs utvecklar vi nya innovativa lösningar. Vi älskar utmaningar, testa oss gärna!