Epicor

Epicor har funnits på den internationella arenan i över 30 års tid. Företaget är idag en av topp 5 av världens största leverantörer av affärssystemlösningar. Epicor ERP återfinns som Visionär i Gartners Magic Quadrant.

Need2Code är en av Epicor Softwares viktigaste partners i Epicor iScala, Epicor ERP och Service Connect. Partnerskapet innebär att vi får tidig tillgång produktreleaser och utbildningar. Alla våra konsulter har dessutom genomgått utbildning i Epicors implementationsmodell Signature. Hos oss finns applikationskonsulter, integrationskonsulter, systemkonsulter, processkonsulter och utvecklare som löser det mesta kring Epicor iScala och Epicor ERP.

epicor

iScala

Epicor iScala är ett affärssystem som är designat för såväl globala företag med dotterbolag runt om i världen som större lokala bolag. iScala ger dig den funktionalitet, prestanda, säkerhet och integration som krävs i dagens affärsmiljöer.

iScala kan skräddarsys för att anpassas till olika typer av affärsprocesser och har stöd för landsspecifika lokaliseringar samt många olika språk.

iScala har en integrationskapacitet som gör det möjligt att sammanlänka interna och externa leveranskedjor för automatiserad handel vilket innebär lägre kostnader, förbättrar anpassningstiden vid eventuella förändringar av olika slag och ger detaljerad information om utbud och efterfrågan för att kunna fatta korrekta beslut.

iScalas omfattande funktionella djup och bredd, från kundhantering till distribution gör det möjligt att snabbt implementera och automatisera företagets nyckelprocesser oberoende av var verksamheten befinner sig.

De kunder som investerar i produkten kan känna sig trygga med Epicors produktstrategi – Protect, Extend, Converge. Vilket blir extra tydligt i releasen av iScala 3.0 som är den senaste versionen av iScala. I iScala 3.0 introduceras Epicor ICE (Internet Component Environment) som är ett modernt och visionärt teknikramverk. ICE tar användarna till nya nivåer av möjligheter när det gäller mobilitet, tillgänglighet och interaktivitet.

Läs mer om Epicor iScala

Epicor ERP

Epicor ERP är nästa generations affärssystemlösning från Epicor. Vi lever i en föränderlig värld vilket ställer stora krav på dagens affärssystem.

Information måste finnas tillgänglig från vilken plats som helst och när som helst. Internet och mobilitet är ständigt närvarande i den informationskrävande globala ekonomin.

Med Epicor ERP får du ett affärssystem som är flexibelt och bygger på en modern teknisk plattform och som är kostnadseffektivt, kraftfullt och skalbart. En affärslösning som uppfyller ditt företags behov oberoende av land, bransch och storlek.

Epicor ERP är designat för hur människor arbetar idag, och är samtidigt redo för hur vi kommer att arbeta imorgon. Epicor levererar ’Business without barriers’.

Läs mer om Epicor ERP

Epicor Service Connect

Epicor Service Connect är en integrationsplattform som används tillsammans med Epicors affärssystem, iScala och Epicor ERP.

Det är ett kraftfullt verktyg som öppnar upp oändliga möjligheter. Epicor Service Connect erbjuder konnektivitet i realtid mellan applikationer, verksamheter och företag.

Epicor Service Connect hjälper kunder inom främst tre områden:

  • Intern integration för att koppla ihop och automatisera olika affärsflöden inom den egna organisationen.
  • Extern integration för att ansluta till dina kunder, leverantörer och partner inom hela försörjnings- eller värdekedjan.
  • In-Application Process Orchestration innebär att du kan ändra affärssystemets sätt att fungera utan krångliga anpassningar och utan att röra systemets källkod.
    Systemet kommer att förändras och anpassa sig till dina behov.